Hỗ trợ thị thực mới cho sinh viên quốc tế du học Australia

Đăng ngày 02/07/2022

Chính phủ Úc đang đưa ra một loạt các sáng kiến ​​hỗ trợ thị thực mới cho sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp, bao gồm hoàn phí thị thực sinh viên quốc tế và miễn lệ phí thị thực Covid-19, cũng như thay thế  thị thực Tốt nghiệp tạm thời và kéo dài thời gian ‘ở lại và làm việc’.

Hoàn phí xin thị thực du học

Bất kỳ người có thị thực sinh viên quốc tế nào (bao gồm cả người phụ thuộc) đến Úc trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 1 năm 2022 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022 sẽ được hoàn lại phí xin thị thực của họ (khoảng 630 đô la Úc). Để yêu cầu hoàn lại tiền, sinh viên sẽ cần tạo một tài khoản trên cổng thông tin hoàn phí thị thực của Bộ Nội vụ  và hoàn thành mẫu đơn yêu cầu trực tuyến. Những người có thị thực đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Miễn lệ phí xin thị thực Covid-19

Sinh viên đã ở Úc, có thị thực sinh viên vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 và không thể hoàn thành khóa học của mình trong khoảng thời gian thị thực ban đầu do ảnh hưởng của COVID-19, có thể đủ điều kiện để có lệ phí xin thị thực sinh viên (VAC) được miễn khi xin visa du học mới.

Tạm thời loại bỏ các giới hạn về giờ làm việc của sinh viên

Việc nới lỏng tạm thời các giới hạn công việc cho người có thị thực sinh viên quốc tế có nghĩa là không có giới hạn hiện tại về số giờ mà sinh viên có thể làm việc khi học tập tại Úc. Những thay đổi này sẽ được xem xét vào tháng 4 năm 2022. Việc loại bỏ tạm thời các hạn chế về giờ làm việc không thay đổi yêu cầu rằng sinh viên vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về ghi danh khóa học, đi học và tiến độ, và cân bằng các cam kết làm việc và học tập của họ. Trung  tâm việc làm của Study Australia  bao gồm nhiều thông tin về việc làm của sinh viên và sinh viên sau đại học.

Gia hạn thị thực cho những người có thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (subclass 485 )đủ điều kiện

Từ ngày 18 tháng 2 năm 2022, những sinh viên tốt nghiệp có thị thực Tốt nghiệp Tạm thời hợp lệ (subclass 485), ở bên ngoài Úc vào bất kỳ thời điểm nào từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021 và bị mất thời gian ở Úc do hạn chế đi lại quốc tế do COVID-19, sẽ được gia hạn thị thực đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Việc gia hạn này là để cho phép sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện nhập cảnh hoặc ở lại Úc, sinh sống và làm việc, cho đến khi họ có thể nộp đơn xin và được cấp, thị thực Tốt nghiệp Tạm thời thay thế. Những người có thị thực đủ điều kiện sẽ được thông báo trực tiếp bởi Bộ Nội vụ.

Thị thực tốt nghiệp tạm thời thay thế

Những người có thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (subclass 485) hiện tại và trước đây bị mất thời gian ở Úc do hạn chế đi lại quốc tế do COVID-19 sẽ có thể nộp đơn xin thị thực Tốt nghiệp Tạm thời thay thế . Các đơn xin thị thực Tốt nghiệp Tạm thời thay thế sẽ được mở từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 và sẽ cung cấp thời gian lưu trú tương tự như thị thực Sau Đại học Tạm thời ban đầu.

Thời gian ‘ở lại và làm việc’ kéo dài cho những người có thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (subclass 485)

Thời gian lưu trú đối với những người có thị thực Tốt nghiệp Tạm thời (subclass 485) đã được kéo dài từ hai (2) đến ba (3) năm đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ bởi Khóa học, phù hợp với các quy định hiện có đối với sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ bởi Nghiên cứu. Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) cũng sẽ nhận được thị thực Tốt nghiệp Tạm thời hai (2) năm.

Bảo Ngọc SG (ST)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *