Xem xét điều chỉnh đầu tư 4 dự án nâng cấp luồng hàng hải

Đăng ngày 09/07/2022

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án Hàng hải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, Thọ Quang, Nghi Sơn, Cái Mép – Thị Vải

Ảnh: Internet

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Văn bản số 6599/BGTVT-ĐT gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án Hàng hải về việc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 3039/BGTVT-KHĐT ngày 30/3/2022.
Trước đó, liên quan đến việc rà soát tổng mức đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tại Văn bản 3039/BGTVT-KHĐT, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các Ban quản lý, chủ đầu tư: “Đối với các dự án đã quyết định chủ trương đầu tư: rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư theo giá cả tại thời điểm hiện nay.

Trường hợp tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư, các đơn vị đề xuất giải pháp xử lý theo hướng: tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm; phân kỳ, điều chỉnh phạm vi, quy mô dự án hoặc lồng ghép với nguồn vốn ngân sách địa phương để đảm bảo phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư không vượt quá phần vốn ngân sách trung ương trong tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư, nhưng phải đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật về đầu tư, phát huy hiệu quả, khả năng khai thác, vận hành của dự án, không đầu tư dở dang, tránh lãng phí vốn đầu tư”.

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án Hàng hải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn, Thọ Quang, Nghi Sơn, Cái Mép – Thị Vải, Bộ Giao thông Vận tải đang xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định. Trên cơ sở báo cáo của Ban Quản lý dự án Hàng hải và qua rà soát cho thấy, 4 dự án Ban Quản lý dự án  Hàng hải đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư nêu trên đều có tổng mức đầu tư bước dự án đầu tư vượt quá tổng mức đầu tư đã phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư.

Để có cơ sở xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư nâng cấp luồng hàng hải nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Mục 1 văn bản số 3039/BGTVT-KHĐT ngày 30/3/2022, lưu ý nghiên cứu, đề xuất tạm dừng chủ trương đầu tư, giãn tiến độ đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để cân đối nguồn vốn từ 4 dự án luồng nhằm tập trung triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm.

Ảnh: Internet

Mặt khác, đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tải đã có Văn bản số 2772/BGTVT-KHĐT ngày 23/3/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Dự án sẽ được triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Văn bản trên cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Hàng hải khẩn trương thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông Vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1604/2021/QĐ-BGTVT với mức đầu tư sơ bộ 1.420 tỷ đồng.
Dự án cải tạo mở rộng luồng tàu từ phao số “0” đến cảng Phước An, đảm bảo phục vụ tàu có trọng tải từ 60.000 DWT đến 160.000 DWT.
Ban Quản lý dự án Hàng hải đã có Tờ trình số 328/TTr ngày 7/5/2022 đề nghị điều chỉnh chủ trương dự án. Trong đó, đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.420 tỷ đồng lên 1.489 tỷ đồng; đề xuất điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn từ thượng lưu bến cảng CMIT đến thượng lưu bến cảng Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) (đoạn số 2) khu vực luồng phía trước cảng TCIT và TCCT. ;Trong đó, giữ nguyên hiện trạng biên phải luồng tàu, điều chỉnh bề rộng đoạn luồng chuyển tiếp từ 310m phía hạ lưu kết nối lên thượng lưu tại đỉnh cong với bề rộng 250m (theo hiện trạng), độ sâu -14,0 m (hải đồ) để hạn chế ảnh hưởng đến khu rừng ngập mặn Cần Giờ; nghiên cứu xử lý khả năng gây mất an toàn tại vị trí điểm cong chữ S khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ.

Ảnh: Internet

Với Dự án cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào khu bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cục Quản lý xây dưng và chất lượng công trình giao thông cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định với tổng mức đầu tư sơ bộ 538 tỷ đồng.
Hiện tại, Ban Quản lý dự án Hàng hải đã hoàn thành, trình phê duyệt báo cáo FS; đồng thời đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 771,9 tỷ đồng.
Tại Dự án đầu tư xây dựng luồng vào khu bến cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1613/2021/QĐ-BGTVT ngày 1/9/2021 với mức đầu tư sơ bộ 87,7 tỷ đồng, tiến độ đến năm 2023, Ban Quản lý dự án Hàng hải cũng đề xuất điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 151 tỷ đồng.
Tương tự, với dự án cải tạo, nâng cấp luồng Quy Nhơn cho tàu 50.000 DWT được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1501/2021/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2021, Ban Quản lý dự án Hàng hải đã có Tờ trình số 326/TTr ngày 7/5/2022 đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án; trong đó đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 421,4 tỷ đồng lên 755 tỷ đồng.

Nguồn: BNEWS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *